Välkommna till WikTeknik.

Företaget bedriver sedan 2001 verksamhet inom Energi, Process och Miljöområdet med pannor och förbränningsanläggningar som specialitet, där bränslet ofta är olja och gas i olika typer.

Exempel på jobb de senaste åren se (referenser). 
Brännarbyten, brännarbyten med bränslekonvertering , utbyte av gammal eldningsautomatik, leveranser av komplett anläggning, brännarservice, drift och jouruppdrag