En del exempel på större leveranser till kunder från Wik Teknik AB under senare år.

Wik Teknik AB gör även mindre arbeten som brännarservice, brännarbyten på de flesta förekommande fabrikat.

2005-2006 Vattenfall Gustavsberg : Anpassat brännare och pannor, oljebord för konvertering till fosilfria oljor.

2005-2006 Eon Järfälla, Bro mm: Medverkat och anpassat brännare och pannor, oljebord för konvertering till fosilfria oljor.

2006. Fortum: Medverkat vid bränslekonverteringen till bioolja för stabilare drift av 80MW panna Fortum Högdalen. Arbetet har varit förbättringar med kraftigare tändbrännare och flamvaktövervakning.

2006-2007 Stockholmshem: För Stockholmshems mål att bli fossilfri levererade Wik Teknik AB 2 st nya 3MW brännare för biooljor kompletta med automatik och igångkörning.

2007-2008 SITA Suez: Komplett leverans, förtroendeentreprenad för värmning av lakvatten från soptipp, För värmning av lakvatten används SITAs egen gas från soptippen, 1MW samt processutrustning.

2008. Stockholmshem: Nya automatikskåp till 3 st 5MW brännare komplett med igångkörning .

2008: Kraft Foods: Medverkat vid utbyte av automatikskåp till Ångpannor 7 och 8 MW.

2009. Stockholmshem : Utbyte av komplett panna för eldning av biooljor. Leverans av panna, brännare, oljebord, komplett idrifttaget 1.5 MW.

2010-2012 SITA Suez : Ytterligare en gaspanna 1MW för uppvärmning av lokaler och byggnader.

2010-2011: Fortum/Stockholm gas: Medverkat vid gasbytet till den nya stadsgasen. Arbetet har varit förberedelser vid konvertering samt avhjälpande service, problemlösning vid gasbyte samt uppföljning.

2011: Vega Energi/Fortum: Leverans av 1 st 5MW och 1 st 6MW brännare, kompletta med styrskåp och igångkörning Brännarna är anpassade och förberedda för Bioolja.

2011: Vattenfall Nyköping: Leverans och utbyte av oljeeldningsautomatik för 3 st 15MW brännare.

2011: Gävle Energi, Bionär AB Ockelbo: Leverans av 2 st brännare till 2st 3MW spetspannor samt nytt automatikskåp 5MW till ångpannan.